Alternate Page for Screenreader Users
Ana İçeriğe Geç

Kullanılabilirlik Alanı

 • ​Çalışma odaları akademik dönemde hafta içi 09.00-21.45, hafta sonları 10.00-19.45  saatleri arasında kullanıma açıktır.
 • In each academic term, the study rooms are available for use between 09.00am-09.45pm in the weekdays and 10.00am-7.45pm in the weekend.
 • Grup çalışma odalarına sadece geçerli Atılım mail adresine sahip Atılım Üniversitesi  mensupları rezervasyon yapababilir.
 • Only members of the Atılım University who have the current Atilim mail address can make reservations for group study rooms.​
 • Grup çalışma odaları kullanımı için her bir kullanıcının otuz dakika kullanım hakkı vardır. Odayı kullanıcak kişilerin ayrı ayrı rezervasyon yapması zorunludur.
 • Each user has the right to use thirty minutes for the use of group study rooms. It is mandatory for people to book the room separately.
 • Odayı kullanacak kişilerin bilgileri rezervasyon sırasında doğru olarak girilmelidir.
 • Users who will use the room must enter their information correctly at the time of reservation.
 • Çalışma odalarını kullanan kişilerin süre bitimine 15 dakika kala odada bulunmaları gerekir.
 • People who use study rooms must be in the room for 15 minutes before the end of the time.
 • Süre bitiminde odada kimse olmaması halinde kalan eşyalar güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkartılacaktır.
 • At the end of the time if no one is in the room, the items which are in the room will be removed by the security officer.​
 • Odaya yiyecek-içecek getirilmesi yasaktır.
 • The food - drink is not allowed in study rooms.
 • Odalarda müzik dinlenmesi ve yüksek sesle konuşulması yasaktır.
 • It is forbidden to listen to music and speak loudly in study rooms.

YUKARIDAKİ KURALLARA UYMAYAN KİŞİLER HAKKINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR.

THE PENALTY WILL BE APPLIED ON THE PEOPLE  WHO DO NOT FOLLOW THE ABOVE RULES.

   Mevcut    Rezervasyonunuz.    Uygun Değil/Takviye